NORDVESTJYSK PIGEKOR er en selvstændig forening, hvis formål det er at drive et elitekor og en korskole samt spirekor i Nordvestjylland.
Foreningens hjemsted er Thisted, men dækker geografisk hele Thy - Mors og Salling, hvorfra der optages medlemmer.

Foreningen blev stiftet den 10. august 2000 ved en stiftende generalforsamling på Tingstrup skole i Thisted. Dog blev koret startet i 1995 på Thisted Musikskole.

Ønsker man at kontakte NORDVESTJYSK PIGEKOR kan al henvendelse ske til et af medlemmerne for bestyrelsen, dog fortrinsvis til de to kontaktpersoner:
 
   
Formand: Lise Vistisen, tlf: 9618 1400, Mob: 2499 9611, E-mail: lisevis@mail.dk
Næstformand: Lise Bech Pedersen,
 
   

Vedtægter
Vedtægter for Nordvestjysk Pigekor
Vedtaegter

 
   

Bestyrelsesoversigt
Navne og adresser på samtilige bestyrelsesmedlemmer samt korleder
Bestyrelsen