NORDVESTJYSK PIGEKOR er en selvstændig forening, hvis formål det er at drive et elitekor og en korskole samt spirekor i Nordvestjylland.
Foreningens hjemsted er Thisted, men dækker geografisk hele Thy - Mors og Salling, hvorfra der optages medlemmer.

Foreningen blev stiftet den 10. august 2000 ved en stiftende generalforsamling på Tingstrup skole i Thisted. Dog blev koret startet i 1995 på Thisted Musikskole.

Ønsker man at kontakte NORDVESTJYSK PIGEKOR kan al henvendelse ske til et af medlemmerne for bestyrelsen, dog fortrinsvis til de to kontaktpersoner:
 
   
Formand: Allan Ekström, tlf: 9791 1670, Mob: 2234 1442, E-mail: allanekst@gmail.com
Næstformand:
 
   

Vedtægter
Vedtægter for Nordvestjysk Pigekor
Vedtaegter

 
   

Bestyrelsesoversigt
Navne og adresser på samtilige bestyrelsesmedlemmer samt korleder
Bestyrelsen